Ravnastuas historie

 Ravnastua fjellstue ligger 30 km fra Karasjok og er
helt spesiell med sine naturskjønne omgivelser.
Den første bosetninga på Ravnastua var ca.1850.
Fjellstuene har sin historie allerede på 1100
tallet.
Stuene ble i sin tid opprettet for å være skysstasjon
for embedsverket.
Ravnastua var/er en av stoppestedene på turen
mellom Karasjok og Alta.
I gamle dager tok det en dag fra Karasjok til
Ravnastua og videre en dag til neste Fjellstue(Mollisjok)
Vi(vår familie)tok over oppsitteransvaret i 1947,like
etter krigen. Alt var brent ned,så det ble bygd
opp igjen. 
Min mor drev fjellstua fram til 1989 da hun gikk av
med pensjon.   Etter det overtok jeg, Oskar, var her i
2 år da min søster og mann overtok.   Jeg kom tilbake
igjen i 2001 og har siden vært her.
For å komme til Ravnastua kjører man etter bilvei ca.
13 km fra Karasjok til Assebakti, deretter er det ca. 17 km.
Gangvei, kjerrevei, skiløype eller scooterløype.
Fjellstua kan ta i mot 30 personer for overnatting.
Servering av mat til max 24 
personer(frokost,lunsj,middag)
Møte og konferanserom for 24 personer.
Fjellstua har eget kraftverk til lys