Ravnastuas Historie


Ravnastua fjellstue ligger 30 km fra Karasjok og er

helt spesiell med sine naturskjønne omgivelser.

Den første bosetninga på Ravnastua var

ca.1850.Fjellstuene har sin historie allerede på 1100

tallet.

Stuene ble i sin tid opprettet for å være skysstasjon

for embedsverket.

Ravnastua var/er en av stoppestedene på turen

mellom Karasjok og Alta.

 

I gamle dager tok det en dag fra Karasjok til

Ravnastua og videre en dag til

neste Fjellstue(Mollisjok)

Vi(vår familie)tok over oppsitteransvaret i 1947,like

etter krigen. Alt var brent ned,så det ble bygd

opp igjen. 

Min mor drev fjellstua fram til 1989 da hun gikk av

med pensjon.   Etter det overtok jeg, Oskar, var her i

2 år da min søster og mann overtok.   Jeg kom tilbake

igjen i 2001 og har siden vært her.

For å komme til Ravnastua kjører man etter bilvei ca.

13 km fra Karasjok til Assebakti, deretter er det ca. 17

km.

Gangvei, kjerrevei, skiløype eller scooterløype.

Fjellstua kan ta i mot 30 personer for overnatting.

Servering av mat til max 24 

personer(frokost,lunsj,middag)

Møte og konferanserom for 24 personer.

Fjellstua har eget kraftverk til lys