Ravnastuas HistorieRavnastua fjellstue ligger 30 km fra Karasjok og er helt spesiell med sine naturskjønne 

omgivelser.

Den første bosetninga på Ravnastua var ca.1850.Fjellstuene har sin historie allerede på 

1100 tallet.

Stuene ble i sin tid opprettet for å være skysstasjon for embedsverket.

Ravnastua var/er en av stoppestedene på turen mellom Karasjok og Alta.


I gamle dager tok det en dag fra Karasjok til Ravnastua og videre en dag til neste 

Fjellstue(Mollisjok)


Vi(vår familie)tok over oppsitteransvaret i 1947,like etter krigen. Alt var brent ned,så det 

ble bygd opp igjen. 

Min mor drev fjellstua fram til 1989 da hun gikk av med pensjon.   Etter det overtok jeg, 


Oskar, var her i 2 år da min søster og mann overtok.   Jeg kom tilbake igjen i 2001 og har siden vært her.

For å komme til Ravnastua kjører man etter bilvei ca 13 km til Assebakti, deretter er det ca. 17 km.

Gangvei, kjerrevei, skiløype eller scooterløype.

Fjellstua kan ta i mot 30 personer for overnatting. Servering av mat til max 24 

personer(frokost,lunsj,middag)

Møte og konferanserom for 24 personer.

Fjellstua har eget kraftverk til lys